2024


Thursday, April 11 – Saturday, April 13

WGI Color Guard World Championships
Dayton, OH

Thursday, April 18 – Saturday, April 20

WGI Percussion World Championships
Dayton, OH

Saturday, April 20 – Sunday, April 21

WGI Winds World Championships
Dayton, OH